Wat is een auctor?

Het betekent letterlijk: de voortbrenger of bevorderaar. Iemand die iets wat nog niet is – doet ontstaan, of wat is – doet gedijen.

Wat doet een auctor?

Een auctor begeleidt mensen in het ontdekken en ontplooien van eigen kwaliteiten, het trainen van vaardigheden in relateren en communiceren en bevordert vanuit die invalshoek een leerproces.

We communiceren altijd, niet alleen met woorden. We kunnen praten en toch niets zeggen, maar ook zwijgen en veel zeggen. Lichaamstaal en de toon waarop we iets zeggen vertelt vaak meer dan woorden en liegt nooit. Ook reageren we zelf direct en intuïtief op wat we ervaren. Wat we zien en horen bepaalt onze instelling en opstelling naar onszelf en anderen. Het doet iets met onze houding en ver-houding tot anderen. Daartegenover staat dat onze eigen manier van communiceren weer iets doet met de mensen om ons heen.

De dingen simpel houden is vrij moeilijk.
De dingen moeilijk maken is daarentegen vrij simpel.

Een auctor helpt inzicht te krijgen in wat het is dat je bewerkt bij problematisch ervaren gebeurtenissen en gedragingen. De auctor luistert als het ware met alle zintuigen, en probeert sluimerende, soms onbewuste gevoelens, belemmeringen en drijfveren bewust te maken. De auctor maakt gebruik van zijn/haar intuïtie, van het herkennen van de lichaamstaal van de cliënt en het vermogen de eigen oordelen tijdelijk te kunnen uitstellen om volledig op te gaan in de situatie en problemen van de ander.

Een vaak gebruikte werkvorm hierbij is een systeem opstelling van de situatie of de mensen die van invloed zijn op jou en je handelen, met inzet van representanten. Lichaamstaal en Communicatie spelen hierbij een cruciale rol. Door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, komen concrete doelen, hardnekkige blokkades en verrassende antwoorden boven tafel. Een auctor helpt te ontwarren en te verhelderen wat het is dat je raakt, welke invloed het op jouw handelen heeft, en maakt wrijvingspunten hierin bewust en zichtbaar. Deze systemische wijze van werken is een co-actief proces voor alle betrokkenen: de auctor, eventuele representanten en cliënt.

Als we met behulp van een auctor naar onszelf en ons handelen kijken, zullen we merken dat we ons zelf, onze sterke punten en onze beperkingen wel degelijk kennen. We (her)ontdekken wat we willen, waar we bang voor zijn, wat onze doelen en visie zijn en waarmee we onszelf tekort doen. Het durven creëren van veranderingen in ons denken en handelen maakt de weg vrij naar oplossingen voor wat ons belemmert. Je hervind jezelf en herstelt je relatie met je omgeving, je familie, je werk: Je word weer eigen(èn)aardig met jezelf en anderen.

Het leven Leiden: Leven in het Heden, daar waar de toekomst wordt gecreëerd.
Het leven Lijden: Leven in de Herhaling van het Verleden zonder ervan te leren.

 

Begeleiding door een auctor is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Lichaamstaal: Voor de Auctor vormt lichaamstaal het voornaamste startpunt om anderen in het proces van zelfontdekking te begeleiden. Lichaamstaal liegt niet en onthult veel van wat in woorden niet tot uitdrukking komt. Onze instelling en opstelling blijken uit de wijze waarop we ons positioneren in houding, gebaar en mimiek. Het vraagt durf om onbekende kanten in onszelf onder ogen te zien en te leren omgaan met commotie en emotie van allerlei aard. Waar deze wordt verdrongen spreekt toch het lichaam.
  2. Intonatie: Onverwerkte emotie wordt in ons gevoelig (vegetatieve) zenuwstelsel opgeslagen en vastgehouden in de spieren die bij onze ademhaling, beweging en stem zijn betrokken, en juist hiermee geven wij uitdrukking aan onszelf. Wanneer wij onszelf niet uitdrukken, niet mee bewegen, stagneren we in ons bestaan en raken we uitgeput. Onze energie gaat als het ware op aan het onderdrukken van emotie. Velen zijn bang dat het hek van de dam is als men emoties uit in een (ongecontroleerde) ontlading. Een Auctor leert je anders omgaan met de angst voor emotie en helpt je ruimte te scheppen voor het uiten en reguleren daarvan. Met name met inzet van adem, stem en beweging wordt geleerd om dit veilig te kunnen doen.
  3. Het juiste woord: In relatie en in contact met anderen bereiken we meer als we ons geweldloos leren uitdrukken. Daarvoor is nodig dat wij feiten en gevoelens bij gebeurtenissen juist kunnen onderscheiden en verwoorden. Ook is het kunnen uiten van helder geformuleerde vragen van groot belang om duidelijkheid geven over onze wensen met betrekking tot anderen.Wie de moed heeft gevoelens te doorleven en in contact te uiten zal beter woorden vinden om een boodschap in proportie en afgestemd op de ander over te brengen. Wanneer de ander ons in onze emotie verstaat komt dit het relateren met de ander en het relativeren van de situatie ten goede.

Kijk op de pagina Coaching voor meer informatie of neem contact op.

Wil je meer weten over de mogelijkheden en kosten van trainingen? Neem dan contact op, we informeren je graag.