b
b
b
b
b
b
b

Over Co-ACTief

Co-ACTief: Alice ten Kate

Alice ten Kate: praktijkhouder, fysiotherapeut, coach, trainer en bestuurslid van FOZL (Fysiotherapeuten in Oostelijk Zuid Limburg): “Ik geloof in een brede visie op gezondheid. Er is altijd meer dan alleen maar een klacht die iemands gezondheid of functioneren bepaalt. Bovendien stelt deze visie je in staat de gebieden waarin het wel goed gaat te ontdekken en eventueel te versterken. Het concept van Positieve Gezondheid past bij mij als therapeut, coach en trainer. In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Het bevragen van de zes pijlers van Positieve Gezondheid, geeft mij inzichten en richting hoe cliënten zelf hun gezondheid ervaren en wat zij zélf het liefst willen veranderen. Zo komen we samen tot persoonsgerichte zorg die aansluit op iemands behoeften. Co-ACTief werkt daarbij nauw samen met de collega’s van het therapeutisch centrum Vitaliteit & Gezondheid Parkstad en andere partners in het onderwijs, de zorg, sport- en bewegingssector.”

Co-ACTief: leven is bewegen

Co-ACTief behandelt, coacht en traint cliënten (zorgvragers en mantelzorgers) en professionals die (zelfstandig of in loondienst) werken in de zorg-, onderwijs-, sport- en bewegingssector. Waarvoor en waardoor kom je in beweging. Vanuit die optiek wil Co-ACTief betekenis geven aan beweging in de breedste zin van het woord. Samen komen we tot inzichten, kijken we hoe we belemmeringen kunnen opheffen en wat daarvoor nodig is. Alice ten Kate: “wat ooit begon als een praktijk voor fysiotherapie is uitgegroeid tot een brede dienstverlening met ruimte voor aandacht, respect, delen, leren en ontwikkelen opdat we ons weer betekenisvol, vrij en licht kunnen bewegen. Vanuit verschillende studies, opleidingen, specialisaties, ervaring en multidisciplinaire samenwerkingen, groeide het inzicht en de behoefte om daaraan invulling te geven. Naast het lichamelijke (fysiotherapie), richt ik mij op gebieden zoals kwaliteit van leven, dagelijks functioneren in werk en in groepen, bewustzijn en maatschappelijke participatie. Dat heeft geleid tot bewegings- en belevingsgerichte coaching en het ontwikkelen en geven van verschillende trainingen.”

Co-ACTief is voor alle trainingen CRKBO gecertificeerd.

 

Co-ACTief: locatie

De praktijk is gevestigd in het pand van het therapeutisch centrum Vitaliteit & Gezondheid Parkstad, gelegen aan de Vondelstraat 22 (op de hoek met de Jacob van Maerlantstraat) in Brunssum.

Vitaliteit en Gezondheid Parkstad geeft onderdak aan diverse in de reguliere en complementaire zorg en welzijn gerelateerde dienstverleners. Op www.vitaliteitengezondheidparkstad.nl vind je meer informatie over mij en mijn collega’s. Ben je zelf op zoek naar een werkplek voor je praktijk? Je kunt altijd via de website navragen of er nog ruimte is.

logo kngf

Meer informatie of een afspraak maken?