Welkom bij Co-ACTief 1e lijn

Bewogen zijn met mensen en Mensen in Beweging brengen

Co-ACTief 1e lijn werkt vanuit een passie voor mensen en bewegen en is specialiseerd in het leveren van fysiotherapeutische zorg en co-actieve coaching, en in het trainen en organiseren in (multidisciplinaire) samenwerking en zelfmanagement.

A Aandacht, Respect, Delen en Leren zijn intenties van waaruit ik werk. Daar waar geen aandacht, geen respect is, is delen, maar ook leren niet mogelijk. Dat geldt zeker wanneer men zich niet welbevind in haar/zijn lijf, in haar/zijn omgeving, in haar/zijn organisatie. Met aandacht en respect creëer ik ruimte voor het delen van wat het vrije bewegen(fysiek en/of mentaal) verhindert, wat de kansen op inzicht en leren groter maakt. "Hoe meer je samen doet hoe beter je zelf wordt" is waar ik in geloof, elkaar voedend met inzichten en beweegredenen om in actie te komen voor je zelf, je omgeving en/of voor je organisatie.
C Co-actief in Fysiotherapie, Coaching en Training. Naast individuele therapie en coaching verzorgt Co-ACTief 1e lijn trainingen en workshops in tillen en bewegen, in werken met lichaamstaal en in systemisch werken.
Samen met andere professionals in bewegings- en gedragswetenschappen vorm ik Co-ACTief Skills, een trainingsorganisatie voor professionals in zorg, welzijn en (sport)onderwijs. Co-ACTief Skills verzorgt LEF-trainingen (Leiderschap, Empathie en Focus) in Groepsgerichte aanpak in therapie, training en onderwijs, in Coachende vaardigheden, in Samenwerking en in Leiderschap.
T BIG-geregistreerd Fysiotherapeut en CRKBO geregistreerd Trainer

stenen

 

De praktijk en organisatie maakt deel uit van de vereniging Vitaliteit en Gezondheid Parkstad, een multidisciplinair therapeutisch centrum in reguliere en complementaire zorg.

 

Meer over de visie achter het logo
Meer over Alice ten Kate en Co-ACTief 1e lijn